O firmě

Firma Šeda a synové se opírá o bezmála čtyřletou zkušenost. K nabízení služeb v oblasti zemních prací se dostala postupně tak, jak ji k této činnosti přivedl vlastní růst a požadavky samotných zákazníků, kteří se neváhali s důvěrou na naši společnost obrátit.

Dnes tak nabízíme především zemní a výkopové práce, a to primárně v Severočeském regionu a blízkém okolí. Dále se zaobíráme pracemi dokončovacími, vyklízením nemovitostí a odvozem, případně i uložením odpadu a jeho ekologickou likvidací. Pro tyto činnosti máme materiální i technické zázemí. Konkrétní řešení nalezneme dle přesně definovaných požadavků zákazníka.

Na stavbách jsme proto zároveň schopni realizovat též demolice, nejčastěji to v této kategorii bývají rodinné domy nebo například garáže. V rámci veškeré naší činnosti samozřejmě dodržujeme příslušná bezpečnostní opatření. Napomoci s efektivním vyklízením odpadů jsme schopni rovněž v případě rekonstrukcí. Do našeho působení spadají jak objekty komerční, tak i domy či byty.

Zemní a výkopové práce

Provádíme zemní práce dle požadavků a přání zákazníka jako jsou například:
skrývky, výkopy základů domů, výkopy jam, bazénů, přípravy HTU, příprava pod komunikace, práce ve stísněných prostorách, čištění koryt potoků, hutnění ploch a další. I tuto činnost provádíme naší zkušenou a odborně proškolenou obsluhou.

Demolice

Zaměřujeme se především na demolice objektů (rodinné domy, činžovní domy, garáže a drobné stavby) a bourání zpevněných betonových nebo asfaltových ploch. K těmto demolicím používáme bagry různých velikostí s výkonnými bouracími kladivy a s odborně proškolenou obsluhou. Domy a stavby demolujeme šetrnou technologií postupného odbourávání pomocí strojů nebo i ručně.
Veškerý odpad likvidujeme na skládkách k tomu určeným a recyklačních místech. Na nakládku a odvoz používáme svou mechanizaci a dopravu.

Autodoprava

Zemní práce spojuje i autodoprava, kterou jsme schopni zajistit pomocí naší techniky.

Zajistíme odvoz a posléze rychlou a ekologickou likvidaci vzniklých odpadů nezávisle na jeho druhu, ať hovoříme o odpadu směsném, komunálním, suti ze staveb či bio odpadu. Kontejner o potřebném objemu přistavíme na vámi určené místo. Jsme schopni zajistit i kontejnery pro velkoobjemový přesun zeminy.

Naše stroje

Rypadlo JBC 8060

Bagr na gumových pásech o hmotnosti 5,9 tuny a dosahu 3,8 metrů do hloubky bez přesahu zádi. Určen pro práci jak v menších prostorách, tak i na velké ploše. Možno použít různě široké lžíce (30,40,60,90 naklápěcí svahovací).

AVIA kontejner D-90 euro3

Kontejnerové automobily na odvoz stavebního mat.(2-6 m3).Na těchto vozech převážíme také minibagry a malé nakladače.

Kontakt